Filoha:
Ravaka EDAFE
2002
Mpitan-tsoratra: Haingo
ANDRIANAIVOARIVONY
Mpitam-bola:
Elisa RAMANIRAKA
Filoha:
Elisa RAMANIRAKA
2004
Mpitan-tsoratra: Volana
RAJAONARIVONY
Mpitam-bola:
Monique RAZANAME
Filoha: Raharimbola
RAZANADRAKOTO
2006
Mpitan-tsoratra:
Viviane ACCOLLEY
Mpitam-bola:
Monique RAZANAME
Filoha:
Elisa RAMANIRAKA
2008
Mpitan-tsoratra:
Colette ANDRIAMASY
Mpitam-bola: Sharon L.
RANOTAHINJANAHARY
Filoha:
Colette ANDRIAMASY
2010
Mpitan-tsoratra:
S. RAHARINIVO
Mpitam-bola: Hanitra
RANDRIANARIVONY
birao


<< pejy fandraisana
sampana vehivavy ato amin'ny FKMSM
(Fiangonana Kristiana Malagasy aty Soisa sy ny Manodidina)
"Ianareo no fanasin'ny tany ..." (Mat 5:13)
Filoha:
Colette ANDRIAMASY
2012
Mpitan-tsoratra:
S. RAHARINIVO
Mpitam-bola: Hanitra
RANDRIANARIVONY
Filoha:
Colette ANDRIAMASY
2014
Mpitan-tsoratra:
S. RAHARINIVO
Mpitam-bola: Hanitra
RANDRIANARIVONY

fanasina © - Tous droits reservés
Filoha:
S. RAHARINIVO
2016
Mpitan-tsoratra:
Colette ANDRIAMASY
Mpitam-bola: Hanitra
RANDRIANARIVONY
Filoha:

2018
Mpitan-tsoratra:

Mpitam-bola