teny soa


Teny soa teo aloha

  Fandraisana andraikitra
  Vehivavy sy ny Finoana
  Soratra Masina - Galatiana 6:1-10
  Toriteny - Alahadin'ny Fanasina - 07 nov 2010
  Vavaka - Alahady 02 May 2010
  Alahadin'ny Fanasina , 25 Avril 2010  Neuchatel
  Fianarana Soratra Masina - FANASINA , Asabotsy 24 avrily 2010-Genève.
  Vatsim-panahy 1 - Pasaka 2009
  Vatsim-panahy 2 - Pasaka 2009
  Vatsim-panahy 3 - Pasaka 2009
  Vatsim-panahy 4 - Pasaka 2009
  Vatsim-panahy 5 - Pasaka 2009
  Vatsim-panahy 6 - Pasaka 2009
  Vatsim-panahy 7 - Pasaka 2009
  Fizarana soa nomena ny 14.02.2006
  Fizarana soa nomena ny 12.02.2006
  Fizarana soa nomena ny 09.02.2006
  Fizarana soa nomena ny 08.02.2006
  Fizarana soa nomena ny 07.02.2006


<< pejy fandraisana
sampana vehivavy ato amin'ny FKMSM
(Fiangonana Kristiana Malagasy aty Soisa sy ny Manodidina)
"Ianareo no fanasin'ny tany ..." (Mat 5:13)

fanasina © - Tous droits reservés