raki-tsary


Fitsangatsanganana tany Signal de Bougy - 2003
sampana vehivavy ato amin'ny FKMSM
(Fiangonana Kristiana Malagasy aty Soisa sy ny Manodidina)
"Ianareo no fanasin'ny tany ..." (Mat 5:13)
<< rakin-tsary
<< pejy fandraisana

fanasina © - Tous droits reservés